[DVR Hilook][16][labelsearch]
Hiển thị các bài đăng có nhãn DVR Hilook. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn DVR Hilook. Hiển thị tất cả bài đăng

Đầu ghi hình 8 kênh KBVISION

Đầu ghi hình 8 kênh KBVISION Đầu ghi hình 8 kênh KBVISION

3100000 [Model=KB-08AI] [Bảo hành = 2 Năm]

HiLook-Turbo-HD-Product/DVR-216Q-K1

HiLook-Turbo-HD-Product/DVR-216Q-K1 HiLook-Turbo-HD-Product/DVR-216Q-K1

6500000 [Model = DVR-216Q-K1(S)] [Bảo hành = 2 Năm]

HiLook-Turbo-HD-Product/1080P/DVR-204Q-K1

HiLook-Turbo-HD-Product/1080P/DVR-204Q-K1 HiLook-Turbo-HD-Product/1080P/DVR-204Q-K1

2500000 [Model = DVR-204Q-K1(S)] [Bảo hành = 2 Năm]

HiLook-Turbo-HD-Product/DVR-204G-F1

HiLook-Turbo-HD-Product/DVR-204G-F1 HiLook-Turbo-HD-Product/DVR-204G-F1

1800000 [Model = DVR-204GF-S] [Bảo hành = 2 Năm]

HiLook TurboHD Product 208G-F1

HiLook TurboHD Product 208G-F1 HiLook TurboHD Product 208G-F1

2400000 [Model = DVR-208GF-S] [Bảo hành = 2 Năm]

HILOOK DVR-208Q-K1(S)

 HILOOK DVR-208Q-K1(S) HILOOK DVR-208Q-K1(S)

3900000 [Model = DVR-H208Q-K1(S)] [Bảo hành = 2 Năm]

16-ch 1080p Lite 1U H.265 DVR

16-ch 1080p Lite 1U H.265 DVR 16-ch 1080p Lite 1U H.265 DVR

  3500000 [Model = DVR 16CH] [Bảo hành = 2 Năm]