[dvrhikvision][16][labelsearch]
Hiển thị các bài đăng có nhãn dvrhikvision. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn dvrhikvision. Hiển thị tất cả bài đăng

Đầu ghi HDCVI 8 kênh

Đầu ghi HDCVI 8 kênh Đầu ghi HDCVI 8 kênh

2100000 [Model = XVR-1B08-I] [Bảo hành = 2 Năm]

Đầu ghi HDCVI 4 kênh DAHUA DH-XVR1B04-I

Đầu ghi HDCVI 4 kênh DAHUA DH-XVR1B04-I Đầu ghi HDCVI 4 kênh DAHUA DH-XVR1B04-I

1500000 [Model = XVR-1B04-I] [Bảo hành = 2 Năm]

DS-7204HQHI-K1 4-ch 1080p 1U H.265 DVR

DS-7204HQHI-K1 4-ch 1080p 1U H.265 DVR DS-7204HQHI-K1 4-ch 1080p 1U H.265 DVR

4200000 [Model = DS-7204HQHI-K1] [Bảo hành = 2 Năm]

DS-7208 HQHI K1 8-ch 1080p 1U H.265 DVR

DS-7208 HQHI K1 8-ch 1080p 1U H.265 DVR DS-7208 HQHI K1 8-ch 1080p 1U H.265 DVR

4800000 [Model = DS-208Q-HQ] [Bảo hành = 2 Năm]

DS-7216-HQHI-K1 16-ch 1080p 1U H.265 DVR

DS-7216-HQHI-K1 16-ch 1080p 1U H.265 DVR DS-7216-HQHI-K1 16-ch 1080p 1U H.265 DVR

7600000 [Model = DVR 216Q] [Bảo hành = 2 Năm]

Turbo HD 3.0 HIKVISION DS-7216HGHI-K1

Turbo HD 3.0 HIKVISION DS-7216HGHI-K1 Turbo HD 3.0 HIKVISION DS-7216HGHI-K1

   3800000  [Model = DS-7216HGHI-K1] [Bảo hành chính hãng = 2 Năm]

TURBO HD 3.0 Hikvision DS-7208HGHI-F1(S)

TURBO HD 3.0 Hikvision DS-7208HGHI-F1(S) TURBO HD 3.0 Hikvision DS-7208HGHI-F1(S)

  2800000  [Model = DS-7208HGHI-F1] [Bảo hành chính hãng = 2 Năm]

TURBO HD 3.0 Hikvision DS-7204HGHI-F1(S)

TURBO HD 3.0 Hikvision DS-7204HGHI-F1(S) TURBO HD 3.0 Hikvision DS-7204HGHI-F1(S)

2100000  [Model = DS-7204HGHI-F1] [Bảo hành chính hãng = 2 Năm]

TURBO HD 4.0 HIKVISION DS-7116HQHI-K1(S)

TURBO HD 4.0 HIKVISION DS-7116HQHI-K1(S) TURBO HD 4.0 HIKVISION DS-7116HQHI-K1(S)

6470000 [Model = DS-7116HQHI-K1] [Bảo hành chính hãng = 2 Năm]

TURBO HD 4.0 HIKVISION DS-7108HQHI-K1(S)

TURBO HD 4.0 HIKVISION DS-7108HQHI-K1(S) TURBO HD 4.0 HIKVISION DS-7108HQHI-K1(S)

3800000 [Model = DS-7108HQHI-K1] [Bảo hành chính hãng = 2 Năm]

HIKVISION DVR DS-7104HQHI-K1(S)

HIKVISION DVR DS-7104HQHI-K1(S) HIKVISION DVR DS-7104HQHI-K1(S)

3500000 [Model = DS-7104HQHI-K1] [Bảo hành chính hãng = 2 Năm]

HIKVISION iDS-7216HQHI-M1/S DVRS

HIKVISION iDS-7216HQHI-M1/S DVRS HIKVISION iDS-7216HQHI-M1/S DVRS

8500000 [Model = iDS-7216HQHI-M1/S] [Bảo hành = 2 Năm]

HIKVISION DVR iDS-7208HQHI-M1/S

HIKVISION DVR iDS-7208HQHI-M1/S HIKVISION DVR iDS-7208HQHI-M1/S

4800000 [Model = iDS-7208HQHI-M1/S] [Bảo hành = 2 Năm]

HIKVISION DVR iDS-7204HQHI-M1/S(C)

HIKVISION DVR iDS-7204HQHI-M1/S(C) HIKVISION DVR iDS-7204HQHI-M1/S(C)

3200000 [Model = IDS-7204HQHI-M1/S] [Bảo hành = 2 Năm]

16-ch 1080p Lite 1U H.265 DVR

16-ch 1080p Lite 1U H.265 DVR 16-ch 1080p Lite 1U H.265 DVR

  3500000 [Model = DVR 16CH] [Bảo hành = 2 Năm]