[NVR DEEP][16][labelsearch]
Hiển thị các bài đăng có nhãn NVR DEEP. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn NVR DEEP. Hiển thị tất cả bài đăng

Đầu ghi IP NVR 16 kênh Hikvision DS-7616NI-K1

Đầu ghi IP NVR 16 kênh Hikvision DS-7616NI-K1 Đầu ghi IP NVR 16 kênh Hikvision DS-7616NI-K1

  4800000 [Model = 7616NI-K1] [Bảo hành = 2 Year]

Đầu ghi 4 kênh Hikvision DS-7604NI-K1

Đầu ghi 4 kênh Hikvision DS-7604NI-K1 Đầu ghi 4 kênh Hikvision DS-7604NI-K1

  3200000 [Model = DS-7604NI-K1] [Bảo hành = 2 Year]

Đầu ghi IP NVR 8 kênh HIKVISION DS-7608NI-K1

Đầu ghi IP NVR 8 kênh HIKVISION DS-7608NI-K1 Đầu ghi IP NVR 8 kênh HIKVISION DS-7608NI-K1

  3600000 [Model = DS-7608-NI-K1] [Bảo hành = 2 Năm]