$ [Len = 2.8mm, 4mm, 12mm] [Color = White] H series 2MP 100X Powered by DarkFighter Laser Network Positioning System Details: ...

DS-2DYH2A0IXS-D(T2) | PTZ Cameras | Special Series


$

[Len = 2.8mm, 4mm, 12mm]
[Color = White]

H series 2MP 100X Powered by DarkFighter Laser Network Positioning System
Details:
SKU (simple) 2 MP, up to 1920 × 1080 resolution
Focal length 10 mm to 1000 mm, 100× optical zoom, 16× digital zoom
How to use The device adopts the wiper for car, which can effectively work in all weather conditions and easy to change
Made In US
Discount Upon each season
**Note: Delivery time does not include Holidays.

Thông tin chi tiết:
  • H series 2MP 100X được hỗ trợ bởi Hệ thống định vị mạng Laser DarkFighter
  • SKU (đơn giản) 2 MP, độ phân giải lên đến 1920 × 1080
  • Độ dài tiêu cự 10 mm đến 1000 mm, zoom quang học 100x, zoom kỹ thuật số 16x
  • Có thể hoạt động hiệu quả trong mọi điều kiện thời tiết và dễ dàng thay đổi
  • Sản xuất tại Mỹ
  • Giảm giá theo mỗi mùa
** Lưu ý: Thời gian giao hàng không tính các ngày Lễ, Tết.

   

 
( )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét