7600000 [Len = 2.8mm, 4mm, 12mm] [Trunk = 100m] IR Network Speed Dome Details: Network Storage: Built-in memory card slot, support Micro SD...

DS-2DE2204IW-DE3 PTZ Cameras Value Series

7600000


[Len = 2.8mm, 4mm, 12mm]
[Trunk = 100m]

IR Network Speed Dome
Details:

  • Network Storage: Built-in memory card slot, support Micro SD/SDHC/SDXC, up to 128 GB; NAS (NPS, SMB/ CIPS), ANR
  • User/Host: Up to 32 users. ,3 levels: Administrator, Operator and User
  • Web Browser: IE8+, Chrome31.0-44, Firefox30.0-51, Safari8.0+
  • Security Measures: User authentication (ID and PW), Host authentication (MAC address); HTTPS encryption; IP address filtering

Vòm tốc độ mạng IR

Thông tin chi tiết:

  • Lưu trữ Mạng: Tích hợp khe cắm thẻ nhớ, hỗ trợ Micro SD / SDHC / SDXC, lên đến 128 GB; NAS (NPS, SMB / CIPS), ANR
  • Người dùng / Máy chủ: Tối đa 32 người dùng. , 3 cấp độ: Người quản trị, Người điều hành và Người dùng
  • Trình duyệt web: IE8 +, Chrome31.0-44, Firefox30.0-51, Safari8.0 +
  • Các biện pháp bảo mật: Xác thực người dùng (ID và PW), Xác thực máy chủ (địa chỉ MAC); Mã hóa HTTPS; Lọc địa chỉ IP 

Product Description

   

 
Warrant Refund and Exchanges Policy
Delivery Information
**Note: Delivery time does not include Holidays.
( )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét