[sdcard][16][labelsearch]
Hiển thị các bài đăng có nhãn sdcard. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn sdcard. Hiển thị tất cả bài đăng

Thẻ Nhớ MicroSDXC SanDisk Extreme Pro V30 A2 256GB

Thẻ Nhớ MicroSDXC SanDisk Extreme Pro V30 A2 256GB Thẻ Nhớ MicroSDXC SanDisk Extreme Pro V30 A2 256GB

1500000 [Model = SD EX PRO 256] [Bảo hành = 2 Năm]

Thẻ Nhớ SDHC Sandisk Ultra 16GB 80Mb/s

Thẻ Nhớ SDHC Sandisk Ultra 16GB 80Mb/s Thẻ Nhớ SDHC Sandisk Ultra 16GB 80Mb/s

  150000 [Model = SD16G] [Bảo hành = 5 Năm]

SDXC SanDisk Extreme Pro 128GB

SDXC SanDisk Extreme Pro 128GB SDXC SanDisk Extreme Pro 128GB

  1100000 [Model = SD128G] [Bảo hành = 2 Năm]

Thẻ Nhớ SDXC SanDisk Ultra 64GB 48MB/s

Thẻ Nhớ SDXC SanDisk Ultra 64GB 48MB/s Thẻ Nhớ SDXC SanDisk Ultra 64GB 48MB/s

  350000 [Model = SD64G] [Bảo hành = 2 Năm]

Thẻ nhớ SDHC SanDisk Ultra 32GB 80MB/s

Thẻ nhớ SDHC SanDisk Ultra 32GB 80MB/s Thẻ nhớ SDHC SanDisk Ultra 32GB 80MB/s

  250000 [Model = SD32G] [Bảo hành = 2 Năm]